Servisna mreža - Prijepolje

SERVIS DELTA FRIGO

Prijepolje, Novovaroška 3

033/714-773

e-mail: popac033@yahoo.com