Servisna mreža - Novi Sad

DUDARIN ELEKTRO

Novi Sad, Miše Dimitrijevića 30A

021/64-14-126
063/531-742

e-mail: candy.servis.ns@gmail.com

FRIGO MILAN

Novi Sad, Veternik, Ljubena Karavelova 17

064/11-43-903

e-mail: frigomilan85@gmail.com