Servisna mreža - Beograd

Servis bele tehnike NOVA TEHNIKA

Borska 84b 11090 Beograd, Rakovica

011/ 41 42 412
011/ 41 42 413
063/ 369-068

e-mail: servis@novatehnika.rs

www.novatehnika.rs